3 thập kỷ của máy tính Macintosh

Từ thế hệ đầu tiên ra mắt ngày 24/1/1984, máy tính Apple đã trải qua nhiều thay đổi và ngày càng…

View Post

  1. harumcshizzles reblogged this from thatoneguywhosprettylegit
  2. thatoneguywhosprettylegit reblogged this from applifevn
  3. princegriffin reblogged this from applifevn
  4. applifevn posted this